Wiążą go odpowiednio i kładą bezpośrednio na rurze bdsm