Może mieć dwie żony jednocześnie, ale wybiera tylko jedną