Czego zboczeniec spróbuje jej jako młodej kobiety?